Gwarancja na Uciekające Budziki

 

Producent Nanda Home Inc / Clocky LLC i dystrybutor na Polskę: Kusha udziela produktom Uciekający Budzik Clocky, pochodzące z polskiej dystrybucji objęte są 24 miesięczną gwarancją na terenie Polski. Dla przedsiębiorców gwarancja jest ograniczona do 12 miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje zużycia produktu wynikającego z ich niewłaściwego użytkowania. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową konsumencką, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.

Jeśli w okresie gwarancji pojawią się wady produktu, za które ponosi odpowiedzialność sprzedawca, może on według własnego uznania:

- naprawić produkt przy użyciu nowych lub używanych części zamiennych

- dokonać wymiany produktu na nowy, dokonać zwrotu zapłaty, pod warunkiem że produkt został odesłany do Sprzedawcy w czasie trwania gwarancji

 

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Gwarancją objęte są produkty "Clocky", produkowane przez ”Nanda/Clocky" lub na rzecz "Nanda/Clocky", które są sygnowane przez "Clocky".

 

Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do:

- szkód spowodowanych przez wypadek, nadużycie, manipulowanie lub zmianę produktu lub jakiejkolwiek ingerencji, poza kontrolą "Nanda"

- szkody wyrządzonej przez produkt w skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją, naturą produktu oraz jego przeznaczeniem

- produktu, który został otwarty, w który ingerował Kupujący lub modyfikował produkt

- uszkodzeń wywołanych przez źródła zewnętrzne takie jak na przykład woda, ogień.

- produktu, który był już naprawiany przez kogokolwiek innego niż "Nanda” lub "Kusha"

 

NIE MA ŻADNYCH WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH GWARANCJI INNYCH NIŻ TE WYMIENIONE POWYŻEJ, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI ORAZ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

 

"KUSHA' NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI. "KUSHA” NIE ODPOWIADA RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DOCHODÓW, STRAT RZECZYWISTYCH.

 

KUPUJĄCY - NABYWCA PRODUKTU, PONOSI WSZELKIE RYZYKO ORAZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, SZKODY, USZKODZENIA CIAŁA, NIERUCHOMOŚCI, W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM PRODUKTÓW "CLOCKY".

 

GWARANCJA, RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE OBOWIĄZUJĄ GDY PRODUKT DOTKNIĘTY JEST USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI POCHODZENIA ZEWNĘTRZNEGO.

 

SERWIS GWARANCYJNY

 

Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub potrzebne są części zamienne, Kupujący powinien skontaktować się pomocą poczty e-mail z serwisem dystrybutora:

Kusha e-mail: serwis@uciekajace-budziki.pl, tel +48 22 4480522

 

 

 

Serwis gwarancyjny

 

Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub potrzebne są części zamienne, Kupujący powinien skontaktować się za pomocą poczty email: serwis @uciekajace-budziki.pl tel. +48 224480522 w celu ustalenia szczegółów lub uzyskania wsparcia technicznego.

 

W celu przekazania produktu do naprawy, prosimy o przesłanie: budzika, kopii dowodu zakupu budzika oraz szczegółowej informacji o usterce na adres

 

Budzik należy dostarczyć na adres:

Kusha - Uciekające Budziki

Marynarska 14

02-674 Warszawa

tel. 224480522

z dopiskiem "Serwis"

 

 

Follow Us

  

Producent Nanda Home Inc / Clocky LLC i dystrybutor na Polskę: Kusha udziela produktom pochodzące z polskiej dystrybucji objęte są 24 miesięczną gwarancją na terenie Polski. Dla przedsiębiorców gwarancja jest ograniczona do 12 miesięcy.