Od pobudki myślimy o środowisku

 

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Dlatego jesteśmy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez GIOŚ/BDO jako Wprowadzający sprzęt i podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM - Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

 

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

 

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

 

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

 

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

 

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

 

Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na  www.remondis-electro.pl

 

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

 

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

 

! Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.

 

! Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

 

Do prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zachęcamy wspólnie z firmami ELECTRO-SYSTEM S.A. i REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

 

 

Stawki kosztów gospodarowania odpadami wliczone w cenę produktu importowanego przez Kusha wynoszą: (stawka KGO 0,15 zł/kg). Rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Uciekający Budzik Clocky, kwota KGO zawarta w cenie produktu: 0,04 zł

 

Follow Us